Termeni și condiții

Termeni și Condiții

Bine aţi venit!

Următorii Termeni de utilizare şi Politica noastră de confidenţialitate aflată pe www.mobilaaku.ro descriu termenii şi condiţiile în care AKU INVEST SRL oferă acces la site-urile sale.

Înainte de a accesa şi utiliza acest site, vă rugăm să citiţi prezenţii Termeni cu atenţie deoarece reprezintă un acord între dvs. şi AKU INVEST SRL iar prin utilizarea site sunteți de acord cu prezentii termeni și condiții și afirmați că aveți capacitatea de exercițiu să faceți acest lucru.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ NU FOLOSIŢI ACEST SITE.

 1. MODIFICAREA TERMENILOR

Ne rezervăm dreptul de a modifica Termenii și condițiile utilizării site-uri ori de câte ori va fi nevoie să facem acest lucru. Toate modificările vor fi notificate pe această pagină web. Utilizarea în continuare a site-ului Mobila Aku Invest SRL după publicarea acestor Termeni și Condiții, inclusiv a modificărilor, reprezintă acceptul dvs. Din acest motiv, vă recomandăm să studiaţi prezenţii Termeni ori de câte ori accesaţi sau utilizaţi site-ul  Mobila Aku Invest SRL.

 1. TERMENI ADIŢIONALI

Anumite servicii oferite prin intermediul site-ului Mobila Aku Invest SRL, ofertele, reducerile şi alte servicii pot fi reglementate de termeni şi condiţii adiţionale asociate acestora. Trebuie să fiţi de acord cu termenii adiţionali înainte de a utiliza astfel de servicii.

 1. CONŢINUTUL 

Mobila Aku Invest SRL îşi păstrează integral dreptul de proprietate asupra informaţiilor şi materialelor furnizate pe, prin intermediul sau trimise pe site-ul Mobila Aku Invest SRL, inclusiv ilustraţiile, grafica, textul, clipurile audio şi video, mărcile comerciale, siglele şi alt conţinut (împreună, „Conţinutul”).

Dacă sunteţi de acord cu prezenţii Termeni (precum şi oricare termeni şi condiţii adiţionale referitoare la conţinutul Mobila Aku Invest SRL), atunci puteţi descărca, imprima şi/sau copia conţinutul Mobila Aku Invest SRL exclusiv pentru uz personal.

Cu excepţia autorizaţiei scrise din partea Mobila Aku Invest SRL, nu aveţi permisiunea de a:

 • Integra niciun conţinut Mobila Aku Invest SRL în nicio altă lucrare (precum propriul site) sau utiliza conţinutul Mobila Aku Invest SRL în scop public sau comercial;
 • Copia, modifica, reproduce, adapta, transforma codul executabil în cod sursă, distribui, prelua în cadre, republica, încărca, afişa, posta, transmite, transfera, licenţia sau vinde conţinutul Mobila Aku Invest SRL în nicio formă sau prin niciun mijloc;
 • Modifica orice notificare referitoare la drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală care pot face parte din conţinutul Mobila Aku Invest SRL
 1. UTILIZAREA SITE-ULUI

PENTRU A UTILIZA SITE-Ul Mobila Aku Invest SRL TREBUIE SĂ AVEŢI CEL PUŢIN VÂRSTA DE TREISPREZECE (13) ANI. Prin accesarea, utilizarea şi/sau trimiterea de informaţii către sau prin intermediul site-ului Mobila Aku Invest SRL, declaraţi că aveţi vârsta de peste 13 ani.

DACĂ AVEŢI ÎNTRE TREISPREZECE ANI (13) ŞI VÂRSTA MAJORATULUI, PUTEŢI UTILIZA SITE-UL SUB SUPRAVEGHEREA PĂRINŢILOR SAU A TUTORELUI LEGAL.

DACĂ SUNTEŢI PĂRINTELE SAU TUTORELE LEGAL ŞI VĂ DAŢI ACORDUL PENTRU ACCESAREA ŞI UTILIZAREA DE CĂTRE COPILUL MINOR A SITE-ULUI, SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI PREZENŢII TERMENI ÎN NUMELE DVS. ŞI AL COPILULUI MINOR. Vă recomandăm să studiaţi opţiunile de control parental disponibile în comerţ (precum hardware, software sau dispozitive de filtrare) care vă pot asista în limitarea accesului la materialele considerate nocive pentru minori.

În timpul utilizării site-urilor Mobila Aku Invest SRL nu veţi:

 • Crea o identitate falsă sau simula calităţi oficiale, inclusiv indicarea în mod eronat că sunteţi un oficial sau reprezentant Mobila Aku Invest SRL, celebritate sau persoană publică;
 • Transmite, către sau prin intermediul site-ului Mobila Aku Invest SRL, nicio reclamă, solicitare, corespondenţă nedorită sau alt conţinut comercial sau promoţional nesolicitat sau neautorizat (cu excepţia permisiunii exprese în scris din partea Mobila Aku Invest SRL;
 • Întrerupe sau încerca să întrerupeţi funcţionarea corespunzătoare a site-urilor Mobila Aku Invest SRL (de ex., prin accesul ilegal la serverele Mobila Aku Invest SRL sau conturile Mobila Aku Invest SRL de pe site-urile sociale);
 • Restricţiona sau împiedica o altă persoană să utilizeze şi să beneficieze de serviciile oferite de site-ul Mobila Aku Invest SRL;
 • Utiliza niciun spambot, reţea bot sau alt bot, scraper sau alte mijloace automate de accesare a site-ului Mobila Aku Invest SRL sau transmite orice virus, vierme, troian sau alt software rău intenţionat către sau prin intermediul site-ului Mobila Aku Invest SRL;
 • Modifica, adapta, acorda sublicenţe, traduce, vinde, transforma codul executabil în cod sursă, decompila sau dezasambla orice parte a site-ului Mobila Aku Invest SRL;
 • „Prelua în cadre” sau „prelua în oglindă” orice parte a oricăror site Mobila Aku Invest SRL, cu excepţia cazului în care deţineţi autorizaţia scrisă prealabilă din partea Mobila Aku Invest SRL;
 • Posta sau transmite orice material ori implica în orice alt comportament sau activitate falsă, înşelătoare, ilegală, ofensatoare, distrugătoare, dăunătoare sau în alt fel inadecvată (astfel cum s-a stabilit de către Mobila Aku Invest SRL);
 • Asista nicio persoană să se implice în oricare dintre activităţile descrise mai sus.

Mobila Aku Invest SRL poate întrerupe accesul dvs. la site-urile său fără nicio notificare pentru orice încălcare a regulilor de mai sus.

Dacă accesaţi şi utilizaţi site-ul Mobila Aku Invest SRL pe smartphone, tabletă sau alt dispozitiv mobil, trebuie să dispuneţi de servicii wireless prin Wi-Fi sau un furnizor de servicii de telefonie mobilă eligibil. Anumite servicii pot necesita capacitatea de a trimite mesaje de tip text (SMS sau MMS). Sunteţi de acord că sunteţi singurul (singura) responsabil(ă) pentru toate costurile aferente trimiterii de mesaje şi date suportate ca urmare a utilizării serviciilor de telefonie mobilă. Aceste costuri pot include costuri SMS standard şi premium şi pot fi costuri unice sau recurente. Toate costurile sunt facturate de şi achitate către furnizorul de servicii de telefonie mobilă. Vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii de telefonie mobilă pentru detalii referitoare la planurile de tarifare. Mobila Aku Invest SRL nu este responsabil pentru nicio întârziere în primirea mesajelor text întrucât livrarea este supusă transmisiei efective de către furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă.

 1. SITE-URI TERŢE

Site-ul poate conţine legături către site-uri şi servicii terţe, inclusiv mijloace de comunicare socială (împreună, „Site-uri la care se face trimitere”). Site-urile la care se face trimitere nu sunt controlate de Mobila Aku Invest SRL, iar Mobila Aku Invest SRL nu este responsabil pentru site-urile la care se face trimitere sau pentru nicio informaţie ori material inclus pe acestea, sau orice formă de transmitere, primită de pe orice site la care se face trimitere. Includerea unei legături nu reprezintă aprobarea de către Mobila Aku Invest SRL a site-ului la care se face trimitere sau asocierea cu operatorii acestuia. Mobila Aku Invest SRL nu investighează, verifică sau monitorizează site-urile la care se face trimitere. Mobila Aku Invest SRL oferă legături către site-urile la care se face trimitere exclusiv pentru confortul dvs. Accesarea site-urilor la care se face trimitere are loc pe propriul dvs. risc.

 1. CONFIDENŢIALITATE/SIGURANŢĂ

Vă rugăm să citiţi cu atenţie Politica noastră de confidenţialitate pentru a afla detalii despre informaţiile pe care Mobila Aku Invest SRL le colectează pe site-urile sale şi modul de procesare a acestora.

Fără a aduce atingere termenilor Politicii noastre de confidenţialitate, înţelegeţi că Mobila Aku Invest SRL nu garantează şi nu poate garanta confidenţialitatea sau siguranţa utilizării site-urilor Mobila Aku Invest SRL şi/sau a informaţiilor furnizate de dvs. prin intermediul acestora. Mobila Aku Invest SRL nu are nicio responsabilitate sau obligaţie faţă de dvs. în ceea ce priveşte lipsa de confidenţialitate sau siguranţă cu care vă puteţi confrunta. Sunteţi responsabil(ă) de utilizarea măsurilor de siguranţă cele mai adecvate în situaţia dvs. şi pentru domeniul de utilizare al site-ului Mobila Aku Invest SRL Mobila Aku Invest SRL îşi rezervă în orice moment dreptul de a dezvălui informaţii pe care le consideră necesare pentru respectarea legilor aplicabile, regulamentelor, acţiunilor în instanţă sau solicitărilor guvernamentale.

 1. DECLINAREA GARANŢIEI ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Mobila Aku Invest SRL garantează că a acceptat prezenţii Termeni respectând cerinţele legale şi că deţine capacitatea juridică în acest sens. Garantaţi că aţi acceptat prezenţii Termeni respectând cerinţele legale şi că deţineţi capacitatea juridică în acest sens.

Sunteți de acord ca Mobila Aku Invest SRL nu va fi în niciun caz responsabil de nicio natură, inclusiv de daunele directe, indirecte, speciale, exemplare, accidentale, secundare sau punitive (inclusiv, dar fără a se limita la procurarea de de servicii înlocuitoare, pierderea utilizării datelor ori întreruperea activității) cauzate în orice mod în legătură cu prezenții termeni și condiții sau rezultate din răspunderea civilă contractuală, răspunderea strictă, răspunderea civilă delictuală sau pentru orice altă pretenție, solicitare sau daune de orice natură rezultate ca urmare sau în legătură cu utilizarea dumneavoastră a site-ului Mobila Aku Invest SRL. Declinarea răspunderii de mai sus nu se va aplica în măsura în care acest lucru este interzis de legea aplicabilă.

Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că limitările de răspundere de mai sus împreună cu alte dispoziţii ale prezenţilor Termeni care limitează răspunderea sunt termeni esenţiali şi că Mobila Aku Invest SRL vă va acorda drepturile prevăzute în prezenţii termeni cu condiţia acceptării limitării răspunderii de mai sus.

 1. DESPĂGUBIRI

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să apăraţi compania Mobila Aku Invest SRL şi directorii, managerii, angajaţii şi agenţii acesteia împotriva tuturor pierderilor, obligaţiilor, plângerilor prezente sau pe rol, acţiunilor în instanţă, pagubelor, cheltuielilor, cheltuielilor de apărare şi onorariilor rezonabile ale avocaţilor ca urmare a utilizării site-ului de către dvs. sau a încălcării prezenţilor Termeni, drepturilor terţilor sau legii aplicabile. Mobila Aku Invest SRL îşi rezervă dreptul, pe cheltuiala proprie, să îşi asume controlul şi apărarea exclusivă şi controlul oricărei alte fapte care este pasibilă de despăgubire conform prezenţilor termeni. În orice caz, nu poate fi făcută nicio înţelegere care să afecteze drepturile şi obligaţiile Mobila Aku Invest SRL fără aprobarea prealabilă scrisă a companiei.

 1. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Prezenţii Termeni sunt reglementaţi, interpretaţi şi aplicaţi în conformitate cu legile aplicate in Uniunea Europeana si implicit pe teritoriul României.

Orice litigiu între dvs. şi agenţii, angajaţii, managerii, directorii, responsabilii, succesorii, cesionarii, filialele sau afiliaţii săi (împreună, în temeiul prezentei secţiuni [11], „Părţile Mobila Aku Invest SRL”) ca urmare sau în legătură cu prezenţii Termeni şi interpretarea acestora sau încălcarea, rezilierea sau validitatea acestora, inclusiv litigiile privind validitatea, domeniul de aplicare a prezentului acord (împreună, „Litigiile care intră sub incidenţa prezenţilor Termeni”) vor fi soluţionate pe cale amiabila sau prin institutiile de drept de pe teritoriul României.

TERMINARE

Prezenţii Termeni încetează automat în momentul nerespectării termenilor sau condiţiilor prevăzute de aceştia. Mobila Aku Invest SRL poate întrerupe sau modifica accesul dvs. la site-ul Mobila Aku Invest SRL, cu sau fără notificare, în orice moment şi din orice motiv. De exemplu, accesul la site-ul Mobila Aku Invest SRL poate fi interzis fără notificare dacă Mobila Aku Invest SRL consideră că nu aveţi cel puţin vârsta de 13 ani.

 1. ASPECTE JURISDICŢIONALE ȘI TAXE

Sunteţi responsabil(ă) pentru respectarea tuturor legilor aplicabile. Mobila Aku Invest SRL îşi rezervă dreptul de a limita disponibilitatea site-ului Mobila Aku Invest SRL şi/sau a conţinutului Mobila Aku Invest SRL faţă de orice persoană sau regiune geografică în orice moment. Orice software de pe site-ul Mobila Aku Invest SRL este supus controalelor la exportul din Uniunea Europeana.

 1. DIVERSE
  1. Prezenţii Termeni, împreună cu Politica noastră de confidenţialitate, includ în mod integral înţelegerea dintre Mobila Aku Invest SRL şi dvs. cu privire la aspectele vizate de aceştia şi nu există alte promisiuni, clauze sau angajamente decât cele prevăzute în mod expres prin prezenta.
  2. Prezenţii Termeni (i) sunt în beneficiul şi vor fi obligatorii pentru Mobila Aku Invest SRL şi dvs., respectiv, succesorii şi cesionarii dvs.; şi (ii) pot fi cesionaţi de Mobila Aku Invest SRL în timp ce dvs. puteţi face acest lucru doar cu consimţământul prealabil scris din partea Mobila Aku Invest SRL.
  3. Dacă oricare dintre prevederile prezenţilor Termeni devine nulă sau inaplicabilă, prevederile rămase vor fi aplicate în continuare, producând aceleaşi efecte ca şi cum o astfel de prevedere inaplicabilă sau nulă nu ar fi fost niciodată introdusă în prezenţii Termeni.
  4. În cazul neexecutării de către dvs. sau Mobila Aku Invest SRL a oricărui termen prevăzut prin prezenta şi în cazul în care cealaltă parte nu pune în aplicare un astfel de termen, omisiunea de a pune în aplicare nu va constitui o renunţare la niciun termen şi nu va împiedica aplicarea ulterioară a acestuia.
  5. Nicio prevedere din cadrul prezenţilor Termeni nu va da dreptul Mobila Aku Invest SRL sau dvs. de a vă constitui în agentul sau reprezentantul celuilalt sau ca asociaţi în participaţiune ori parteneri.
  6. Dacă Mobila Aku Invest SRL sau dvs. sunteţi împiedicat(ă) sau vă aflaţi în imposibilitatea de a vă îndeplini orice obligaţie conform prezenţilor Termeni din orice cauză în afara controlului rezonabil al părţii care invocă această prevedere, executarea de către partea afectată va fi extinsă pe perioada de întârziere sau incapacitate de îndeplinire datorată unei astfel de situaţii.
  7. Titlurile şi legendele incluse în prezentul document sunt utilizate exclusiv pentru simplificare.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactați.